Houtreparatie

Houtrot is de grootste vijand van uw houtwerk, daarom is houtrot herkennen en erger voorkomen erg belangrijk.  Wij beschikken over de nodige kennis om houtwerk te beoordelen. Is uw houtwerk al aangetast door houtrot? Dan kunnen wij ook dit vakkundig repareren.